Hovedbestyrelsens arbejdsopgaver

Formand

 • Koordinering mellem afdelingerne

 • Kontakt til kommune og idrætssamvirke

 • Kontakt til andre foreninger i kommunen

 • Kontakt til festudvalget

 • Fastholdelse af eksisterende og udvikling af nye aktiviteter

 • Tegner foreningen økonomisk

 • Tegner foreningen ud ad til

Næstformand

 • Hal, herunder samarbejde med skole, skolefritidsordning, børnehave og dagpleje om benyttelse af hallens faciliteter

 • Kontakt til halinspektør

 • Ansvar for klubhus

 • Ansvar for vedligeholdelse af de grønne områder omkring klubhus

Kasserer

 • Laver regnskaber

 • Betaler fakturarer

 • Opkræver kontingenter

 • Opbygger og vedligeholder medlemskartoteker

 • Indberetninger til kommune, Idrætssamvirke og DGI

 • Tegner foreningen økonomisk

Sekretær

 • Skrivning af referater

 • Kontakt til ØBI’s venner

 • Kontakt til ØBI-bladet

Kiosk

 • Kiosk ansvarlig

 • Drift og udvikling af kiosken

 • Indkøb og prisfastsættelse

 • Bemanding af kiosk

Suppleant 1

 • Ansvarlig for tennisbaner og kombi-baner

 • Ansvarlig for nøgler til tennisbaner

 • Nøgler til klubhus og skabe i hallen

Suppleant 2

 • Sponsor-koordinering

 •  

Øster Brønderslev Idrætsforening | Elmevej 122 | 9700 Brønderselv | | CVR: 19050017