Danmarks Dejligste forening 

COVID-19 Retningslinjer


Retningslinjer under COVID-19 i Øster Brønderslev Idrætsforening 

Sidst redigeret d. 22/6 2020

Disse retningslinjer gælder al færdsel som medlem af ØBI. Hvis disse retningslinjer ikke bliver overholdt kan de i værste fald føre til suspendering af klubben. Vi ønsker at alle skal udvise respekt og ansvarlighed overfor hinanden, så vi på et tidspunkt kan åbne op for den idrætsforening vi kendte før COVID-19. Vi henviser til retningslinjerne fra DGI, som kan findes på DGI.dk. ØBI følger retningslinjerne fra myndighederne og DGI, og der skal derfor tages forbehold for ændriger
På vegne af alle bestyrelser i ØBI – Cecilie Matthiasen

• Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte
• Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.
• Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og af sprittes før og efter aktivitet, samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
• Vi ønsker kun 50 pers. Som tilskuere, i hallen, fodboldbaneog generelt ved forsamlinger 
• Fodboldholdene går ind ahovedindgangen, og ud på banerne gennem omklædning – omvendt når træningen er afsluttet(træder i kraft efter uge 33)
• Indgang til hallen gennem halindgang – udgang gennem samlingsstedet 
• Der bør være enten træner, hjælpetræner, holdleder eller forældre til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Kravet er minimum én ansvarlig pr. hold.
• Der skal være mindst én træner, hjælpetræner, holdleder eller forældre til stede per gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
• Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.
• Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter skal der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
• Omklædning og bade faciliter er lukket til og med uge 33 – hvor skolernes ferie er slut 
• Klubhus og cafeteria er lukket til og med uge 33
• Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
• Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (for eksempel ketsjer, bolde, køller ), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

Generelle anbefalinger og retningslinjer

Husk at overholde forsamlingsforbuddet – grænsen er aktuelt på 50 personer.

Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

• Isolation af personer med symptomer.
• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
• Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres.

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.

Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.

Der skal ALTID vaskes hænder eller sprittes hænder inden man går til idrætsaktiviteten og når man er færdig

Håndtagene skal sprittes af inden man forlader lokalerne man opholder sig i

Bliv medlem

Opret dig som medlem af ØBI for at kunne betale dit kontingent. Start lige her!

 

Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
ØBI | Elmevej 122 | 9700 Brønderslev | Tlf.: +4540998341