Danmarks Dejligste forening 

Historie


ØBI er stiftet i 1925, men der er blevet spillet fodbold i byen længe før den tid. Lærer Axel Pedersen havde kort efter århundredeskiftet været i England, og havde der stiftet bekendtskab med fodbold, og ville efter hjemkomsten naturligvis også at folk i Ø. Brønderslev skulle lære fodbold at kende, og han startede derfor en forening, der blev kaldt boldklubben. Man spillede på Zacharias Hejlesens mark, på hjørnet af Hvilshøjvej og Sankelmarksvej. På det tidspunkt var der ikke ret mange steder hvor man havde fodboldklubber, men man fandt da en modstander i syvsten, så man drog af sted en søndag morgen kl. 7 i hestevogn, spillede fodbold i syvsten og tog derefter til Sæbygård Skov, hvor der blev festet, så man lige nåede at være hjemme igen til arbejdstid mandag morgen. På et tidspunkt blev banen flyttet til en mark ved Gammel Buurholt, der hvor Frithjof Jensen og Jørgen Raal har garager og værkstede idag. Her spillede man på en græsmark, hvor der gik køer til daglig, og det betød naturligvis, at man var nødt til at rengøre banen, inden man begyndte at spille fodbold.

Da ØBI blev startet i 1925, deltog man ikke i egentlige turneringer, i stedet deltog man i stævner i nabobyerne. Først i begyndelsen af 40-erne begyndte man at spille egentlige turneringer. Der blev naturligvis også afholdt sommerfester. og i tiden ved Gammel Buurholt afvikledes festen på en søndag, med bl.a. fodbold og ringridning på programmet. På pladsen var også Brønderslev Kros telt opstillet, ligesom der var boder med bl.a. is og vafler, og endelig var der opstillet en danseestrade, hvor man mod erlæggelse af 10 øre kunne få lov til at komme ind og danse.

Efter 1932 valgte man at flytte banen til Bålhøj, hvor Jens Peter Thomsen og Herluf Larsen trak det store læ med at lave banen. Bålhøj var et stort hul med skråninger, og de 2 flyttede med skovl og trillebør jord fra skrænterne og ned i hullet i vestenden. På Bålhøj blev der naturligvis også afholdt sommerfester med bl.a. ringridning, og flere fortæller med gru om, at ringen skulle tages, medens man red op ad vejen ned til til pladsen, og det var faktisk meget svært. Ringridning var noget, mange var med til, og havde man ikke nogen hest, lånte man bare en et eller andet sted på gårdene, så alle ride- og arbejdsheste blev motioneret på denne dag. På Bålhøj fik klubben sit første klubhus. Det var et gammelt badehus, der blev købt i Løkken af en gammel Ø. Brønderslev mand, der hed Julius. Prisen var ca. 600 kr. men så skulle der også kostes en del på det. Senere blev huset udskiftet med en barak fra flyvestationen. Der var naturligvis ikke indlagt vand i klubhuset, men når der særligt fine gæster på besøg, blev der fragtet vand op i mælkejunger, så gæsterne kunne blive ordentlig afvaskede.

Efter Centralskolen blev etableret i 1958-59, blev banen vest for skolen dermed ØBI’s nye hjemsted. Samtidig fik man rigtige omklædnings- og badefaciliteter, idet der blev etableret to omklædningsrum og et boldrum i skolen kælder, der hvor Østsidehallen idag har depot placeret.

I 1973 var det for lidt med den ene bane, og der blev anlagt yderligere to øst for skolen, og der godt brug for dem. det viste sig dog hurtigt, at banerne ikke var så gode som forventet, idet de var neget dårlige til at tage vand om foråret. Igennem årerne er der gjort en del forsøg på at forbedre dræningsforholdene, og det er da blevet lidt bedre, men i foråret 2000 drøftes et nyt projekt til dræning af banerne. I 1977 byggede foreningen så sit eget klubhus, delvis for penge tjent på midnatsballer, og delvis via lån. Klubhuset blev på 305 m2, og det endelige regnskab viste en byggesum på 661.000 kr., hvilket ikke var så heldigt, fordi der var lavet et overslag på 508.000 kr. Overskridelsen havde den siddende bestyrelse naturligvis mange gode forklaringer på.

Arkitekt Mogens Mølbjerg Andersen havde tegnet huset, men ikke uden tværslag i bestyrelsen, hvor der var mange forskellige ideer til, hvordan huset skulle se ud. Det første projekt blev forkastet af kommunen, der skulle garantere for de lån, der skulle optages. Man mente, at beløbet var for stort. der blev så lavet et billigere projekt, som blev godkendt og igangsat, hvorefter ØBI fandt ud af, at man havde begået en fejl, idet man havde søgt om garanti for byggesummen inkl. moms, hvor man retteligt skulle have søgt uden moms. Var denne fejl ikke sket, ville klubhuset formodentligt være blevet bygget noget større. Der var i nogle år blevet spillet badminton i skolens gymnastiksal, og omkring 1980 begyndte man også at spille håndbold inden døre, idet man fik plads i Toftegårdsskolens hal i Jerslev.

I 1987 tog udviklingen rigtig fart for de 2 idrætsgrene, da Østsidehallen blev opført. Østsidehallen blev opført som en selvejende institution med 5 selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer. desuden fik lokalområdets idrætsforeninger – i dag kun Hallund B70 og ØBI – hver en repræsentant. Østsidehallen blev opført i en skrabet udgave uden tilskuerfaciliteter og uden omklædningsrum mv., idet den blev sammenbygget med ØBI’s klubhus, hvor disse faciliteter allerede fandtes. denne løsning har siden vist sig at være en god og velfungerende. Hallen blev finansieret dels via borgerlån, dels tilskud fra fonde mv. og dels med kreditforeningslån. Hallen har vist sig som et vigtigt aktiv for hele lokalområdet, hvor især skolen samt ØBI’s afdelinger for håndbold og badminton har haft stor glæde af Østsidehallens faciliteter.

I 1987 skete der yderligere det, at kiosk og forsamlingslokale i klubhuset blev udvidet, idet der blev tilbygget et mødelokale. Dette lille projekt opfyldte et længe næret behov for at kunne afvikle andre aktiviteter og møder, samtidig med at kiosk og cafeteria var i anvendelse. I 1992 kom så sidste skud på stammen, idet der blev etableret en fjerde fodboldbane sydøst for klubhuset, og idet tennisbaner og multibane blev etableret. ØBI havde gennem små 10 år ønsket sig en fodboldbane mere, så man kunne komme op på i alt fire. At ønsket var reelt nok dokumenteres af et, der i en årrække var hele 5 seniorhold i ØBI, og at der ofte var over 50 spillere til træning. Når det sammenholdes med de to baners dårlige stand og ønske om at bibeholde banen vest for skolen som kampbane, så var behovet åbenlyst.

Der skulle dog gå en årrække, inden ØBI fik kommunen med på ideen, men da det endeligt skete, så skete det med maner. Ud over at der blev etableret en fodboldbane mere, der næsten var stor nok til 2 baner, blev der også lavet to tennisbaner med kunstgræs, en bane til beachvolley, en petanquebane og en lille multibane, der kan anvendes til udendørs håndbold og til fodbold og andre boldspil på hyggeniveau.
 

Orla Thomsen fortæller:

Barber Thomsen var med til at starte ØBI sammen med Niels Jensen og Peter Riis. Hjemmet var i de første 20-30 år af foreningens levetid åben for alt, hvad der havde med ØBI at gøre. Alle spillere gik ud og ind af huset. Barber Thomsen var træner for drengene, og Orlas mor vaskede trøjer. Det foregik naturligvis i hånden, men de første år var arbejdet nu ikke så stort, for kun seniorhold havde rigtige trøjer, medens ungdomsspillere kun havde et udskåret stykke stof over skulderen. Barber Thomsen holdt i en årrække liv i ØBI, han pumpede boldene, cyklede med ud til kampe og skaffede også støvler til dem der ingen havde.

Orla startede sin fodboldmæssige karriere som 6-7 årig, og spillede da i snørestøvler, hvor der var sat propper nedenunder. De første rigtige støvler fik Orla først nogle år senere, da han fik et par rigtige fodboldstøvler foræret af Svend Jensen, uddeler i brugsen i Hallund, og bror til Niels Jensen, der var med til at starte ØBI.

Støvlerme fik Orla, fordi Svend ville stoppe med at spille fodbold. Støvlerne var imidlertidig for store, så de blev sat til salg i kassen ovre på brogsens mur. De blev solgt til en karl nede fra Gl. Buurholt, og for pengene blev der indkøbt et par hos en marskandiser i Brønderslev, og så var Orlas lykke gjort, for de gamle støvler med påsatte knopper, var altså ikke rare at løbe i, når sømmene gnavede sig op gennem sålen.

Orla fortæller også, at der stort set kun er blevet spillet fodbold i ØBI i de første mange år, og husker at det på Kraghede var lige omvendt, der blev der nemlig kun spillet håndbold. Men et år blev ØBI kontaktet af nogen fra Kraghede, vist nok mændene til de damer der spillede håndbold, og Kraghede-folkene ville gerne spille en fodboldkamp mod ØBI. Bestyrelsen fra ØBI cyklede til Kraghede og fik lavet en aftale, og senere kom Kraghede til Ø.Brønderslev for at spille, men som Orla siger: “Det var nu ikke et rigtigt hold”. Resultatet af kampen vil han ikke ud med. Orlas karriere som spiller stoppede desværre i 1940-erne, da han ødelagde sit knæ, og omkring 1951 flyttede han og konen til Brønderslev, for at have en kortere cykeltur til sit arbejde på Pedershåb.

Fodboldmæssigt husker Orla, at der normalt var et seniorhold, men at man en overgang havde to, hvoraf det bedste var rykket fra B til A-rækken, og det var jo noget, når der kun var tre rækker, der var højere i hele landet. Alligevel var det nu noget svært, for der var ikke så mange spillere, og hvis blot to sendte afbud, ja så var det svært at stille hold.

Orla husker også, at han engang spillede imod Hans Larsen, Hyldevej, der spillede en meget solid back. “Jeg ved ikke hvordan og hvorledes, det var ikke fordi det var noget strålende noget, men jeg fandt da ud af at bolden kunne lige gå mellem benene på ham, og så stod Hans bare der og kiggede og udbrød: Men hvad fanden er det her for noget”.

Bliv medlem

Opret dig som medlem af ØBI for at kunne betale dit kontingent. Start lige her!

 

Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
ØBI | Elmevej 122 | 9700 Brønderslev | Tlf.: +4540998341